Taustaa

IofC:n lähtökohta on, että muutos ihmisen motiiveissa, asenteissa ja käyttäytymisessä ei ole vain mahdollinen vaan ainoa varma pohja yhteiskunnan merkittävälle muuttumiselle. Tämän ovat miljoonat ihmiset, olivatpa sitten tekemisissä IofC:n kanssa tai ei, kokeneet kun ovat päättäneet aloittaa elämänmuutoksen omassa elämässään.

Kuvassa Lennart Segerstrålen fresko MäntässäHalu muuttua nousee usein yksiön hengellisenä ja moraalisena vastauksena maailmassa havaitsemilleen epäkohdille. Itsestä aloittaminen saattaa tuntua liian yksinkertaiselta, mutta siinä on oma logiikkansa. Haluanko, että maailmassa vallitsee rauha? Miten olisi aloittaa omasta suhteestani perheeseeni ja naapureihini? Haluanko, että korruptio ja rikollisuus poistuisi? Miten olisi aloittaa olemalla itse rehellinen ja luotettava?

IofC:n kokemus osoittaa - kuten eräs ammattiyhdistysliikkeen johtaja sanoi - että milloin ihmiset muuttuvat, yhteiskunnan rakenne muuttuu. Kun yhteiskunnan rakenne muuttuu, ihmiset muuttuvat. Nämä liittyvät toisiinsa ja molempia tarvitaan.

IofC tarjoa työkaluja sisäisen muuttumisen mahdollistamiseksi:

 

  • Päivittäistä hiljentymistä, jolloin kuuntelemme omaatuntoamme tai ”sisäistä ääntä” ojennukseksi ja opastukseksi . Niille, joilla on hengellinen vakaumus hiljentymistä  Jumalan johdatukseksi..
  • Pyrkimystä noudattaa rehellisyyden, puhtauden, epäitsekkyyden ja rakkauden ehdottomia moraaliarvoja jokapäiväisessä elämässä pyrkien samalla silloin, kun se on mahdollista, korjaamaan menneisyyden erehdyksiä ja virheitä.
  • Pyrkimystä oman hengellisen perinteen juurien etsimiseen ja niiden syventämiseen sekä sen selventämiseen, mitä vakaumuksemme merkitsee käytännössä. Niille, joilla ei ole hengellistä vakaumusta, pyrkimystä vastata omantunnon ja myötäelämisen haasteeseen.
  • Avointa, rehellistä dialogia eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.


Joskus muutos on radikaali ja tapahtuu äkkiä. Toisinaan se on yksinkertaisempi ja tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Muutos alkaa itsessämme, muttei pysähdy siihen. Kun ihminen jakaa kokemuksensa muiden kanssa, tämä aiheuttaa usein ketjureaktion.

Henkilökohtaisissa tarinoissa on muutamia kertomuksia siitä millaisia vaikutuksia yksilön päätöksillä on ollut.