Initiatives of Change

On kansainvälinen kaikista kulttuureista, kansallisuuksista, uskonnoista ja vakaumuksista olevien yhteisö, joka väittää että

  • Tänä globalisaation aikana yksi ihminen voi olla voimakas positiivisen muutoksen tekijä yhteiskunnassa.
  • Tänä informaatiotulvan aikana samaan aikaan, kun on kauhistuttavia inhimillisiä kärsimyksiä hiljentyminen - Jumalan johdatuksen, sisäisen äänen tai omantunnon äänen etsiminen - on oleellinen sisäisen vapauden, arvostelukyvyn ja ohjauksen lähde
  • Tänä aikana, jolloin kiire tekee elämästämme helposti pinnallista, muutos yksilö- ja globaalitasolla alkaa itsetuntemuksen syventämisellä.
  • Tämän ajan moraalisen relativismin keskellä, rehellisyyden, puhtauden, epäitsekkyyden ja rakkauden muuttumattomat periaatteet antavat käytännöllisen viitekehyksen, mihin voi verrata omaa ja yhteisön käyttäytymistä.
  • Tänä aikana, jolloin voitto ja tulokset ovat etusijalla, aito huolenpito on keskeisellä sijalla pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi yhteiskunnassa.

  • Tänä aikana, jolloin eri yhteisöjen välinen jännitys lisääntyy kaikkia ihmisiä tulee kunnioittaa. Jokaisella on tarinansa kerrottavana ja osuutensa kannettavana.

  • Tänä aikana, jolloin viha ja kauna pysyy, menneisyyden väärintekojen tunnustaminen, korjaaminen ja anteeksiantaminen ovat keinoja päästä sisäiseen vapauteen, hyvään itsetunnon ja haavojen parantumiseen.

  • Yhteiskunnassa, joka nopeasti jakaa syyllisyyttä, rehellinen vuorovaikutus ja valmius kantaa itse vastuu, voi yhdistää ihmisiä yli rajojen.