Historiaa

IofC Suomi Historiaa Liikkeen perustaja on luterilainen pastori Frank Buchman (1878-1961). Hän oli saanut hengelliset vaikutteensa erityisesti evakelista John R. Mott'ilta.

Frank Buchman (Photo: Jean Schlemmer)Hän alkoi kohdistaa sanomaansa enemmänkin yksittäisille henkilöille kuin suurille joukoille ja varata päivittäin aikaa hiljentymiselle Jumalan edessä. Tältä ajalta on peräisin edellämainittu lause: "Kun ihminen kuuntelee, Jumala puhuu, kun ihminen tottelee, Jumala toimii."

Buchman näki miten ateistinen kommunismi sekä samoin perinteiset arvot kieltävä natsismi ja fasismi valloittivat ihmisiä innokkaiksi määrätietoisiksi kannattajikseen saaden kokonaisia kansoja valtaansa. Demokratiat eivät pystyneet antamaan niille aatteiden taistelussa vakuuttavaa vastausta. Syy oli Buchmanin mukaan yksilökeskeinen itsekkyys ja perinteisten arvojen mureneminen. Myös monien kristittyinä itseään pitävien ihmisten laimeus ja näkemyksen puute oli riittämätön vastaus ajan haasteille. Tarvittiin radikaalia uudistumista koko yhteiskunnassa alkaen yksilön muuttumisesta. Mott'in tavoin hän uskoi, että yliopistojen opiskelijat olisivat strategisesti merkittäviä maailman tulevan kohtalon kannalta.

Vuonna 1920 hän matkusti kouluttamassa opiskelijoita mm. Oxfordissa ja Cambridgessa maailmanlaajuisen työn vastuunkantajiksi. "Kouluta kymmenen ihmistä tekemään työsi paremmin kuin sinä itse", oli hänen mottonsa ja muille asettama haaste. Hän kampanjoi noina vuosina yli 60 maassa. Muuttumisen lähtökohdaksi, oli sitten kyseessä uskovainen tai ateisti, hän suositteli itsetutkiskelua em. neljän 'ehdottoman' valossa. Mott'in työtoveri Robert E. Speer oli kiteyttänyt Vuorisaarnan moraaliopetukset näihin neljään 'ehdottomaan'. Lisäksi Buchman korosti, että Jumala voi antaa jokaiselle vastauksen hänen elämänsä kysymyksiin ja tarkoitukseen, jos asianomainen sitä hiljaisuudessa etsii ja on halukas kuulemaan. Vuonna 1929 Afrikan kiertueen aikana alettiin vierailijoista käyttää nimitystä "Oxford-ryhmä". Oxfordista tulikin 1930-luvun ajaksi liikkeen toiminnan keskuspaikka.

Vuonna 1939 liikkeen viralliseksi nimeksi tuli The Oxford Group (Oxford ryhmä). Vuonna 1938 Buchman aloitti erityisen moraalisen ja hengellisen kampanjan. Kampanja pyrki olemaan kristillinen vaihtoehto kiihtyvälle sotilaalliselle kilpavarustelulle. Päämääränä oli kansakunnan moraalin vahvistaminen ja Jumalakeskeisen vaihtoehdon tarjoaminen totalitaarisille aatteille ja materialistiselle elämäntavalle.

(Photo: Murray Bunton)

Vuodesta 1946 lähtien Sveitsin Caux-sur-Montreaux'ssa on järjestetty Moraalisen varustautumisen maailman konferenssi. Keskuksen sveitsiläisten perustajien mukaan se palvelisi sodan vihollisleireihin jakamien ihmisten ja kansojen kohtaamispaikkana sovinnon etsimiseksi. Kokouksissa kävivät mm. Konrad Adenauer ja Robert Schuman sekä suuri japanilainen valtuuskunta, joukossa kaikkien pääpuolueiden edustajia. Buchman pyrki myös lähentämään toisiinsa eri uskonnollisia yhteisöjä ja osanottajia kutsuttiin eri puolilta maailmaa. Kansain- ja yksilöiden välisen sovinnon rakentaminen on tänäänkin keskeinen tehtävä. [1] http://www.caux.iofc.org/

Vuonna 2001 Moral Re-Armament muutti nimensä Initiatives of Change’iksi.

Initiatives of Change International on liikkeen kattojärjestö, virallinen elin, johon eri maiden paikalliset ryhmät kuuluvat. Sen kotipaikka on Caux’n kylä Sveitsissä. IofC:llä on erityinen konsultatiivinen asema YK:n Talous- ja Sosiaalineuvostossa ECOSOC:issa ja se osallistuu kansalaisjärjestönä Euroopan Neuvoston toimintaan. Frank Buchman oli vakuuttunut siitä, että Jumala puhuu ihmiselle ja johdattaa, mikäli ihminen on valmis kuuntelemaan ja seuraamaan. Tämän vuoksi liikkeen ytimessä on aina ollut pyrkimys saada ihmiset löytämään oma kutsumuksen tiensä. Tämän voi löytää hiljentymisen, itsetutkistelun ja kuuntelemisen kautta. Ihmisiä on johdatettu monilla eri tavoilla. Monesti yksilön muuttuminen on johtanut aloitteisiin ympäröivän yhteisön muuttumiseksi. Muutamia esimerkkejä näistä aloitteista eri puolilla maailmaa ovat:

Foundations for Freedom (F4F) Koulutusohjelma, joka kehitettiin 1993 ajatellen Keski- ja Itä-Euroopan nuoria johtajia rohkaisemaan heitä sitoutumaan niihin arvoihin, joille todella vapaa yhteiskunta pohjautuu hyvän hallintotavan kaikilla tasoilla. 10 - 20 vuoden perspektiivillä F4F tarjoaa erilaisia kursseja ja seminaareja erilaisten seurantakurssien tarkoituksena on luoda paikallisia tiimejä jotka voivat vaikuttaa kansalliseen kehitykseen. http://www.iofc.org/ f-4-f

Agenda for Reconciliation on aktiivinen globaali konfliktien ehkäisyn ja sovinnon edistämisen verkosto. Vuosittain järjestetään AfR konferenssi Caux’ssa Sveitsissä, jossa konfliktitilanteista tulevilla on mahdollisuus turvallisessa ilmapiirissä rakentaa yhteyttä ja oppia toinen toisiltaan. Konferenssit perustuvat vakaaseen käsitykseen siitä, että sovinto ja anteeksiantaminen yhdessä oikeudenmukaisempien toimintatapojen kanssa muodostavat kestävän rauhan perustan ja että pyrkimyksen menneisyyden eheytymiseen tulee olla keskeisellä sijalla 2000-luvulla. http://www.iofc.org/agenda-for-reconciliation

Creators of Peace on 1991 alkanut naisten aloite, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten asemaa rauhanrakentajina yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Creators of Peace rohkaisee naisia toimimaan rauhanrakentajina haastamalla heidät murtamaan vihan ketjuja ja rakentamaan sen sijaan ystävyysverkostoja sosiaalisten, uskonnollisten ja rotuja jakavien kuilujen yli, jotta syntyisi oikeudenmukaisia ja muista välittäviä yhteisöjä. Työtapoina ovat kansainväliset konferenssit, Rauhan Piirit ja toiminta paikallisyhteisöissä. http://www.iofc.org/ creators -of-peace

Hope in the Cities – alkoi Virginiassa, USA:ssa 1990, roturistiriitojen eheytymisen tarpeesta. Sen tavoite on luoda oikeudenmukaisiOmnia Marzouk (Photo: Paul Briggs)a kaikille avoimia yhteisöjä pyrkimällä henkilökohtaiseen ja instituutioiden muuttumiseen sekä sovinnon aikaansaamiseksi erirotuisten, etnisten ja uskonnollisten ryhmien kesken. Työtapoina ovat yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen, koulutus, uskontojen välinen dialogi ja erilaiset aktiot. www.hopeinthecities.org