Wednesday, February 29, 2012

Creators of Peace candleMinna Palsio kirjoittaa: On ilo kertoa, että CoP:n ensimmäinen ryhmä on pidetty nyt myös Suomessa ja tarkemmin Turussa. Minulla on ollut mahdollisuus perehtyä tähän CoP:n työmuotoon myös opiskeluni kautta, sillä olen tekemässä lopputyötäni siihen liittyen. Haastattelen lopputyöhöni kuutta naista, jotka ovat osallistuneet aiemmin CoP ryhmään mm. Norjassa ja Ruotsissa. Kyselen heiltä heidän kokemuksiaan ryhmään osallistumisesta ja saamani vastaukset ovat tähän asti olleet rohkaisevia. Naiset ovat kokeneet ryhmään osallistumisen silmiä avaavana ja merkittävänä tapahtumana heidän elämässään. Pitämässäni ryhmässä osallistujina ovat olleet pääasiassa maahanmuuttajanaiset, jotka nykyään asuvat Suomessa. Haastavana elementtinä ryhmässä oli kieli, koska osallistujien suomenkieli ei vielä ole niin vahva, että he ymmärtäisivät kaikki sanat ja niiden merkitykset. Selvisimme kuitenkin kaikesta kärsivällisyydellä, selittäen ja hiukan englantia apuna käyttäen. Syksyllä minulla on tarkoitus pitää uusi CoP-ryhmä täällä Turussa myös maahanmuuttajanaisille. Koen, että tämä työmuoto on meille tärkeä myös täällä Suomessa ja toivon sen leviävän muuallekin maassamme.

IofC työpaja Sveitsiläisopiskelijoiden vuosikokouksessa Initiatives of Change’in ryhmä esitti työpajan nimeksi “Sinun osasi maailman rauhassa” Sveitsin kansallisessa Kaupallisten opiskelijoiden seurassa (AIESEC) maaliskuun lopulla. Rainer Gude Geneven IofC toimistosta, Ana de Montvert ja Evi Lichtblau vetivät työpajaa kahdesti 20–30 opiskelijan ryhmille konferenssin Partner Dayn aikana. Lyhyen IofC:n esittelyn jälkeen osanottajat kutsuttiin luomaan rauhansuunnitelma, jolla ratkaistaisiin väkivaltaiset konfliktit, viitaten dokumenttifilmiin ”Imaami ja Pastori”. Useat opiskelijat pyysivät lisää tietoa IofC:stä ja miten siihen voisi osallistua.